Првото видео од серијалот 5 видеа наменети за наставниците по социологија и граѓанско образование е поставено и може да се види и користи.

Видео е дел од поддршката за наставниците по социологија и граѓанското општество во Република Македонија што ЗСРМ ја обезбеди во рамките на проектот: НАДГРАДБА НА ГРАЃАНСКИТЕ, СОЦИО-ПОЛИТИЧКИТЕ И ДЕМОКРАТСКИТЕ КАПАЦИТЕТИ НА СРЕДНОШКОЛСКИТЕ НАСТАВНИЦИ ПО СОЦИОЛОГИЈА И ГРАЃАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ И НИВНИТЕ УЧЕНИЦИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, поддржан од Фондацијата Конрад Аденауер, канцеларија во Скопје.

Boris StipcarovНадградба на наставаПрвото видео од серијалот 5 видеа наменети за наставниците по социологија и граѓанско образование е поставено и може да се види и користи. Видео е дел од поддршката за наставниците по социологија и граѓанското општество во Република Македонија што ЗСРМ ја обезбеди во рамките на проектот: НАДГРАДБА НА ГРАЃАНСКИТЕ, СОЦИО-ПОЛИТИЧКИТЕ...ЗСРМ