Државниот натпревар по Граѓанско образование ќе се одржи на 12 мај (сабота). Натпреварот ќе се одржи во Амфитеатар 4 на Филозофскиот факултет во Скопје (УКИМ), со почеток во 09.30 часот.

Државниот натпревар по Социологија (се однесува на сите категории: за втора, за трета и за четврта година) ќе се одржи на 19 мај (сабота). Натпреварот, исто така, ќе се одржи во Амфитеатар 4 на Филозофскиот факултет во Скопје (УКИМ), со почеток во 09.30 часот.

На натпреварите имаат право на учество само учениците кои се квалификуваа преку учество на Регионалните натпревари.

ЗСРМ

Boris StipcarovНатпревариНовостиДржавниот натпревар по Граѓанско образование ќе се одржи на 12 мај (сабота). Натпреварот ќе се одржи во Амфитеатар 4 на Филозофскиот факултет во Скопје (УКИМ), со почеток во 09.30 часот. Државниот натпревар по Социологија (се однесува на сите категории: за втора, за трета и за четврта година) ќе се одржи...ЗСРМ