До: Наставниците по Социологија и Граѓанско образование во средното образование

Почитувани,

Ве информираме дека овогодинешните натпревари по Социологија и Граѓанско образование во средното образование се во подготовка и планираме да бидат одржани во март 2019 (регионалниот натпревар) и во април 2019 (државниот натпревар).

Ова известување е со цел навремено да ги планирате Вашите активности за избор и подготовка на учениците.

Во наредниот период ќе биде објавен Повикот за учество на натпреварите по Социологија и Граѓанско образование во средното образование, со точните датуми и останатите детали.

Со почит,
Здружение на социолозите на РМ

Boris StipcarovПроектиДо: Наставниците по Социологија и Граѓанско образование во средното образование Почитувани, Ве информираме дека овогодинешните натпревари по Социологија и Граѓанско образование во средното образование се во подготовка и планираме да бидат одржани во март 2019 (регионалниот натпревар) и во април 2019 (државниот натпревар). Ова известување е со цел навремено да ги планирате...ЗСРМ