Филозофскиот факултет во Скопје, Институт за социологија бара БИБЛИОТЕКАР.

Повеќе информации на следниот линк

http://fzf.ukim.edu.mk/%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B0-%D0%BE%D0%B4-%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%B6%D0%B8/

Boris StipcarovМагацинНовостиФилозофскиот факултет во Скопје, Институт за социологија бара БИБЛИОТЕКАР. Повеќе информации на следниот линк http://fzf.ukim.edu.mk/%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B0-%D0%BE%D0%B4-%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%B6%D0%B8/ЗСРМ