Институтот за социологија на Филозофскиот факултет – Скопје и Здружението на социолози на Република Македонија организираат научна расправа за учебниците по социологија и граѓанско образование за средно образование.

Настанот ќе се одржи на 29.02.2020 (сабота) во 11 часот во свечената сала на Филозофскиот факултет – Скопје.

Ве покануваме да земете учество во расправата на која ќе присуствуваат и авторите на актуелните учебници.

Владо АнчевТрибинаИнститутот за социологија на Филозофскиот факултет – Скопје и Здружението на социолози на Република Македонија организираат научна расправа за учебниците по социологија и граѓанско образование за средно образование. Настанот ќе се одржи на 29.02.2020 (сабота) во 11 часот во свечената сала на Филозофскиот факултет – Скопје. Ве покануваме да...ЗСРМ