Здружението на социолози на Република Македонија, во рамките на својата издавачка дејност, неодамна го објави преводот на едно од најзначајните изданија од областа на социологијата од 20-тиот век, делото „Социолошка имагинација“ од Чарлс Рајт Милс. Во наредниот период книгата официјално ќе биде промовирана.

Владо АнчевПроектиЗдружението на социолози на Република Македонија, во рамките на својата издавачка дејност, неодамна го објави преводот на едно од најзначајните изданија од областа на социологијата од 20-тиот век, делото „Социолошка имагинација“ од Чарлс Рајт Милс. Во наредниот период книгата официјално ќе биде промовирана.ЗСРМ