Информации за повикот на следниот линк:

https://culturalevolutionsociety.org/story/Templeton_Grant_2021_Home

Владо АнчевПроектиИнформации за повикот на следниот линк: https://culturalevolutionsociety.org/story/Templeton_Grant_2021_HomeЗСРМ