Почитувани членови и пријатели,

Годишниот состанок на Здружението на социолози на Република Македонија за 2017, ќе се одржи на 23.12.2017 (сабота) во 10.00 часот во Амфитеатар 4 на Филозофскиот факултет во Скопје.

Теми за разговор:
1. Поднесување извештај за работата на Здружението за 2017 година.
2. Предлог промени на Статутот на ЗСМ (поврзани со името на Здружението, изборот на главен и одговорен уредник на списанието Социолошка равија / The Sociological Review, начинот на гласање за избор на телата на Здружениеот, овозможување на студентите по социологија да можат да членуваат во Здружението, и др.).
3. Избор на Претседател на Здружението на социолози на Република Македонија за периодот 2017-2019 година и избор на членови на телата на Здружението за периодот 2017-2019 година; избор на
4. Разно.
5. Дебата за местото на социологијата во образовниот систем на Република Македонија – случувањата со граѓанското образование и повлекувањето на учебници во средното и високото образование како повод.

Со почит

Проф. д-р Константин Миноски

Boris StipcarovНовостиПочитувани членови и пријатели, Годишниот состанок на Здружението на социолози на Република Македонија за 2017, ќе се одржи на 23.12.2017 (сабота) во 10.00 часот во Амфитеатар 4 на Филозофскиот факултет во Скопје. Теми за разговор: 1. Поднесување извештај за работата на Здружението за 2017 година. 2. Предлог промени на Статутот на ЗСМ (поврзани...ЗСРМ