Текстот од реакцијата е на следниот линк:

http://www.sociolozi.org.mk/wp-content/uploads/2020/12/koncept-MON.pdf

Владо АнчевНовостиТекстот од реакцијата е на следниот линк: http://www.sociolozi.org.mk/wp-content/uploads/2020/12/koncept-MON.pdfЗСРМ