Огласна табла, со податоци за тековни активности на здружението. Но, може да служи и како електронска архива, за сместување на записници, друго...

Материјали достапни во рамките на СУГС Георги Димитров!

Идејата на овој дел од Мудл е да се користи како дигитална библиотека - магацин за најразлични материјали, првенствено книги, но и друго. Би требало да биде достапен само за професори. 

Овој курс опфаќа материјали посветени на социологијата на користењето на Интернет, што значи ...

20170417 Индикатори.pdf20170417 Индикатори.pdf